Opracowywanie sprawozdań środowiskowych

Opracowywanie sprawozdań środowiskowych

III. Opracowywanie sprawozdań środowiskowych

  1.  w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
  2.  raporty KOBIZE,
  3.  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
  4.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  5.  dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f-gazy)

uporządkowane teczki