Blog

dokumenty na biurku

Czym jest operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, który określa zasady i warunki korzystania z wód powierzchniowych lub gruntowych oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Jest to dokument wymagany przez polskie prawo w przypadku prowadzenia działalności związanej z korzystaniem z wód. Jakie informacje znajdują się w operacie wodnoprawnym? Jak można uzyskać ten dokument? Sprawdź poniżej!

Czytaj więcej