Referencje

{slider Uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.

Czytaj więcej }

 

1. Zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz inne niż niebezpieczne w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.10.2022.MD

2. Budowa i eksploatacja obiektu rozlewni wód wraz z tow. Infrastrukturą w m. Rzeniszów, znak sprawy GR.6220.4.2022

3. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wrazf z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Konotopa, znak sprawy WOŚIR.6220.1.5.6.2022

4. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym ze.07społami parkingów w m. Chlebnia, znak sprawy WŚO.OŚ.6220.17.2022.4

5. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Przeszkoda, znak sprawy ZS.6220.2.4.2021.2022

6. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Żuków, znak sprawy WŚO.OŚ.6220.2.2022.4

7. Zmiana użytkowania budynku lakierni w m. Koziegłowy, znak sprawy GR.6220.14.2022

8. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, w której planuje się eksploatację instalacji do zdobienia i nadruku w m. Ruda Śląska, znak sprawy KOS.6220.1.34.2021

9. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Ciemne, znak sprawy OŚ.6220.12.13.2021.DB/AT

10. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Stara Wieś, znak sprawy ROŚ.6220.11.2021.KP

11. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nowa Wieś, znak sprawy GK.6220.0001.2021

12. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadma, znak sprawy OŚ.6220.17.7.2021.DB/Ech

13. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Ruda Śląska, znak sprawy KOS.6220.1.20.2021

14. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Gnatowice Stare, znak sprawy GPR.6220.3.2021

15. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Gnatowice Stare, znak sprawy GPR.6220.2.2021

16. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Będzin, znak sprawy WOŚiGK.6220.2.2021

17. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Jawczyce, znak sprawy WOŚiR.6220.1.12.6.2021

18. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Rudna Wielka, znak sprawy RGP.6220.17.2021

19. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Natolin, znak sprawy OŚ.6220.16.2021.4

20. Eksploatacja instalacji podziemnych zbiorników na zużyte paliwa w m. Kraków, znak sprawy WS-04.6220.108.2021.ES

21. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kaźmierów, znak sprawy OŚ.6220.4.2020.2021

22. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów oraz instalacją fotowoltaiczną oraz eksploatacja instalacji do produkcji systemów aluminiowych oraz instalacji do neutralizacji ścieków w m. Przeszkoda, znak sprawy PS.6220.6.11.2020.2021

23. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Dąbrówka, znak sprawy OS.6220.5.2021

24. Budowa i eksploatacja hali produkcyjno -magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczami biurowo – socjalnymi w m. Jasionka, znak sprawy OŚR.6220.15.2021

25. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kozerki, znak sprawy OŚ.622016.2021.4

26. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowego, wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Rudna Wielka, znak sprawy RGP.6220.12.2021

27. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. st. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR

28. Budowa układu dróg publicznych obejmującego drogę powiatową z budową skrzyżowania oraz budowę drogi gminnej od drogi powiatowej w m. Gliwice, znak sprawy SR.6220.1.50.2020

29. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Legnica, znak sprawy GOS.6220.27.2020.XVII

30. Eksploatacja instalacji do rozwłókniania tekstyliów oraz rozbudowa istniejącego zakładu produkcji w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.16.2020.MD

31. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.1.2020

32. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, znak sprawy G.6220.28.2020.RW

33. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Czeladź, znak sprawy RPPIX.6220.2.2020

34. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Ciemne, znak sprawy OŚ.6220.24.5.2020.DB

35. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Stary Janków, znak sprawy OŚ.6220.18.2020.DB/AT

36. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Wolica, znak sprawy ROŚ.6220.8.2020.KP.9

37. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kłudno Stare, znak sprawy OŚ.6220.67.2020.5

38. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Ujrzanów, znak sprawy MŚRD.6220.19.2020.AP

39. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Bielsko-Biała, znak sprawy OSE-UZ.6220.100.2020.AS

40. Eksploatacja instalacji składającej się na technologię AKPO (Automatyczne Kompozytowanie Paliw Alternatywnych) w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.10.2020.MD

41. Budowie i eksploatacja farmy fotowoltaicznej w m. Koziegłowy, znak sprawy GR.6220.15.2020

42. Eksploatacja instalacji do produkcji elementów z pianek poliuretanowych i tworzyw sztucznych w m. Bielsko-Biała, znak sprawy OSE-UZ.6220.43.2020.KM

43. Budowa i eksploatacja hali wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Emilianów, znak sprawy OŚ.6220.10.5.2020.DB

44. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Knurów, znak sprawy UA.6220.1.6.2020

45. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zabrze , znak sprawy WE.6220.1.6.2020.SLS

46. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zbiroża, znak sprawy G.6220.4.2020.JJ

47. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Jawczyce, znak sprawy WOŚiR.6220.1.9.8.2020

48. Zmiana decyzji o sposobie użytkowania budynku myjni w m. Koziegłowy, znak sprawy GR.6220.14.2020

49. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. st. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.93.2020.SYP

50. Eksploatacja instalacji naziemnych zbiorników na gaz LNG wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową I stopnia w m. Krogulcza Sucha , znak sprawy RGK.6220.11.6.2020.LF

51. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Trzcianka , znak sprawy ROP.I.6220.4.2020

52. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Gliwice , znak sprawy SR.6220.1.37.2020

53. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów , oraz zbiorników na paliwo w m. Sękocin Stary , znak sprawy OŚGK.6220.8.2020JK

54. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Morsk, gm Świecie , znak sprawy ROŚiGK.6220.21.10.2020

55. Przebudowa linii napowietrznej poprzez skablowanie podziemne istniejącej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia w m. Sękocin Stary, znak sprawy OŚGK.6220.4.2020JK

56. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Będzin , znak sprawy WOŚ.RZM.6220.3.2020

57. Eksploatacja instalacji do obróbki metali i instalacji do nakładania powłok na gotowe elementy w m. Radom , znak sprawy OŚR.6220.35.2020.DK

58. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Sosnowiec , znak sprawy WEG.ROŚ.6220.1.5.2020.KZ

59. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Sosnowiec , znak sprawy WEG.ROŚ.6220.1.7.2020.KZ

60. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Sosnowiec , znak sprawy WEG.ROŚ.6220.1.8.2020.KZ

61. Uruchomienie instalacji do produkcji elementów izolacyjnych do kabin samochodowych , w m. Bielsko-Biała , znak sprawy OSE.UZ.6220.40.2020.AS

62. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Machów , znak sprawy GKŚ.-II.6220.4.2020

63. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Moszna Parcela , znak sprawy OSR.6220.13.19.2020

64. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.Sochaczew, znak sprawy OŚ.6220.1.2.2020

65. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Sosnowiec , znak sprawy WEG-ROŚ.6220.1.7.2020.K2

66. Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Koziegłowy GR.6220.5.2020

67. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Duchnów , znak sprawy WŚN.6220.5.2020.JK

68. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m Sękocin Stary , znak sprawy OŚGK.6220.2.2020.JK

69. Uruchomienie produkcji z elementów metalowych z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania zwrotów od klientów Bielsko-Białej, znak sprawy OSE-UZ-6220.34.2020.KM

70. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kaszewy Dworne, gmina Krzyżanów, znak sprawy: OŚ.7627.CMS.10.2019/2020,

71. Eksploatacja instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.9.2018/2020.MD

72. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Dawidy, znak sprawy OŚGK.6220.1.2019.JK

73. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadarzyn, znak sprawy ROŚ.6220.9.2019.KP

74. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Warszawie, znak sprawy OŚ-IV-UI.6220.24.2019.MDA

75. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m.st. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO

76. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.126.2019.SPA

77. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Częstochowa , znak sprawy OŚR.6220.120.2019

78. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Emilianów, znak sprawy OŚ.6220.12.7.2019.DB

79. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Duchnów, znak sprawy WŚN.6220.7.2019.JK

80. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Częstochowa , znak sprawy OŚR.6220.120.2019

81. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Wypędy, znak sprawy OŚGK.6220.2.2019

82. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Białki, znak sprawy MŚRD.6220.17.2019.AP

83. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Emilianów , znak sprawy OŚ.6220.18.8.2019.DB

84. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Wałbrzych, województwo dolnośląskie, znak sprawy: BOŚ.6220.19.2019,

85. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Małopole, gmina Dąbrówka, powiat Wołomiński, województwo Mazowieckie, znak sprawy: OS.6220.5.2019,

86. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Zakroczym, pow. nowodworski, woj. mazowieckie, znak sprawy: WIR.6220.1.2019,

87. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Ruda Śląska, znak sprawy: KO.6220.1.7.2019,

88. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów  w m. Wałbrzych, województwo dolnośląskie, znak sprawy: BOŚ.6220.22.2019,

89. Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w Ogrodzieńcu, znak sprawy: IRG.6220.1.2019/43,

90. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Dąbrowie Górniczej, znak sprawy: WOŚ.6220.28.2019.KG,

91. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów  w m. Choroszcz, obręb Żółtki, województwo podlaskie, znak sprawy: G-V.6220.10.2019,

92. Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni w Koziegłowach, województwo śląskie, znak sprawy: GR.6220.10.2019,

93. Budowa i eksploatacja zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, znak sprawy: G.6220.09.2019.JJ,

94. Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego do rowu w Mszczonowie, znak sprawy: G.6220.13.2019.JJ,

95. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Rudzie Śląskiej, województwo śląskie, znak sprawy: KO.6220.1.45.2019,

96. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Bytom, woj. Śląskie, znak sprawy: ZSE.6220.8.2019,

97. Budowa i eksploatacja zespołu zakładów przemysłowo-logistycznych ze sprzedażą hurtową bez detalicznej przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UIII.6220.80.2019.NMA

98. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, znak sprawy: G.6220.01.2019.JJ,

99. Budowa zespołu produkcyjno- magazynowego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Bielsko-Biała, znak sprawy: OS-UZ.6220.11.2019.KM,

100. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Krogulcza Sucha, gmina Orońsko, znak sprawy: RGK.6220.1.14.2019.LF,

101. Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno- biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie TSSE Europark- Wisłosan w Stalowej Woli, znak sprawy: POS-V.6220.8.2019.AS.6,

102. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Bielsku-Białej, obręb 0038 - Stare Bielsko, województwo śląskie, znak sprawy: OS-UZ.6220.25.2019.KM,

103. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kłobuck, obręb 0002, województwo śląskie, znak sprawy: GOR.6220.1.008.2019,

104. Przebudowa hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo - produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą w Świebodzinie, dla których została wydana już decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: GN.6220.9.2019.MO,

105. Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Białężyce, gmina Września, znak sprawy: WGA.6220.23.,

106. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą w Radomiu, znak sprawy: OŚR.6220.34.2019.DK,

107. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Krogulcza Sucha, gmina Orońsko, znak sprawy: RGK.6220.2.12.2019.LF

108. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Sokołowie znak sprawy GK.6220.07.2018

109. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m st. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO

110. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.5.2018

111. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Warszawa, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.54.2018.WKA

112. Budowa hal z podstawowym przeznaczeniem na działalność magazynową wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Strykowie, znak sprawy: RŚG.6220.18.2018.AR,

113. Budowa hal z podstawowym przeznaczeniem na działalność magazynową wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Strykowie, znak sprawy: RŚG.6220.23.2018.AR,

114. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Emilianowie, w zakresie zmiany decyzji Burmistrza Radzymina Nr 47/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: ŚGO.6220.5.6.2018.ES,

115. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Mszczonów, powiat żyrardowski , województwo mazowieckie, znak sprawy: G.6220.19.2018.JJ,

116. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki, znak sprawy: WOŚiR 6220.1.13.6.2018,

117. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki, znak sprawy: WOŚiR 6220.1.12.6.2018,

118. Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, znak sprawy: WOŚiR 6220.1.14.6.2018,

119. Budowa hali magazynowo – produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadma, gmina Radzymin, znak sprawy: ŚGO.6220.3.26.2018.ES,

120. 115. Budowa hali magazynowo – produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Warszawie, znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.2.2018.PBO

121. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Radom, znak sprawy OŚR.6220.40.2018.DK

122. Budowa hali magazynowo – produkcyjno-usługowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Nadma, gmina Radzymin, znak sprawy: ŚGO.6220.4.23.2018.ES,

123. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Emilianowie, w zakresie zmiany decyzji Burmistrza Radzymina Nr 47/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: ŚGO.6220.5.6.2018.ES,

124. Budowa zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi tow. Infrastrukturą w tym zespołami parkingów w m. Wypędy, gmina Raszyn, znak sprawy: OŚGK.6220.6.2018.JK(63),

125. Budowa hal z podstawowym przeznaczeniem na działalność magazynową wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Strykowie oraz w Rokitnicy, znak sprawy: RŚG.6220.18.2018.AR,

126. Budowa zespołu magazynowo- usługowo- produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Kobyłka, gmina Kobyłka, powiat wołomiński, znak sprawy: WOS.6220.5.2018,

127. Budowa zespołu magazynowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Siedlce, gm. Siedlce, powiat siedlecki, znak sprawy: GK-ROS.6220.1.14.2018,

128. Budowa zespołu magazynowo- produkcyjno- usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w m. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, znak sprawy: GK.6220.9.2018.12,

129. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzysząca infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.6.2018.ŁK.7,

130. Punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne- złomu, odpadów papierowych i tworzyw sztucznych, zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Zabrze, znak sprawy WE.6220.1.25.2018.JKW

131. Budowa obiektu mostowego nad rzeką w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.50.2018.ŁK.8

132. Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Mszczonowie, znak sprawy: G.6220.40..JJ,

133. Budowa zakładu gospodarki odpadami, przetwórstwa, utylizacji i recyklingu w. Wieluń, znak sprawy NPP.6220.3.2018

134. Punkt zbierania złomu w Dąbrowie Górniczej, znak sprawy: WER.6220.11.2018.JL

135. Budowa hali przeznaczeniem na działalność hurtową , produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą w wsi .Konotopa, znak sprawy WOŚiR.6220.1.23.4.2017

136. Budowa hal usługowo-produkcyjne wraz z przestarzeniami biurowo – administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą oraz produkcji foli termokurczliwej w hali w m. Emilianów, znak sprawy ŚGO.6220.14.13.2017.ES

137. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn, znak sprawy: OŚGK.6220.4.2017.JK(41),

138. Budowa hali magazynowej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzysząca infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Warszawie, znak sprawy: OŚ-IV.UIII.6220.37.2017.SPA,

139. Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki ewidencyjnej nr 843/9 w m. Klaudyn, gmina Stare Babice, znak sprawy ROŚ.6220.8.2017

140. Uruchomienie punktu zbierania złomu, zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Sosnowcu dla znak sprawy: BK-RM.6220.2.2017

141. Uruchomienie instalacji do pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego w Rzeniszowie, znak sprawy: GR.6220.13.2017

142. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo - produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanych w Świebodzinie dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: GROŚ.6220.4.2017.MO

143. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Emilianowie gm. Radzymin dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: ŚGO.6220.7.7.2017.ES

144. Uruchomienie punktu skupu złomu we wsi Lgota Nadwarcie, gm. Koziegłowy, znak sprawy: GR.6220.6.2017

145. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z częścią biurową, laboratoryjną, infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomienie instalacji do produkcji płynów do uzupełniania elektrycznych papierosów w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.21.2017D.MD

146. Rozbudowa istniejącego przedsięwzięcia w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.10.2017D.MD

147. Uruchomienie punktu: zbierana odpadów innych niż niebezpieczne – złomu, odpadów papierowych i tworzyw sztucznych; przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne – złomu, odpadów papierowych i tworzyw sztucznych; zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Zabrzu, znak sprawy: WE.6220.1.8.2017.JKW,

148. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w ty zespołami parkingów w m. Grodzisk Mazowiecki , znak sprawy OŚ.6220.32.2017.ŁK.7

149. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w ty zespołami parkingów w m. Grodzisk Mazowiecki , znak sprawy OŚ.6220.31.2017.ŁK.5

150. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą we wsi Moszna Parcela w gminie Brwinów dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSR.6220.1.2017

151. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.4.2017.JK

152. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w ty zespołami parkingów w miejscowości Opacz-Kolonia na terenie gminy Michałowice, znak sprawy: GK.6220.07.2017

153. Zwiększenie mocy przerobowej działającej linii do odzysku odpadów niebezpiecznych a istniejącej w ramach innowacyjnych technologii Automatycznego Kompozytowania Paliw Alternatywnych ZPOP w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.3.2017D.MD

.154. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo– administracyjnymi z towarzszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Natolin, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚ.6220.52.2016.ŁK.7

155. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) -produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego znak sprawy: WOŚIR 6220.1.25.6.2016

156. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.39.2016.JK(19)

157. Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi, magazynem zewnętrznym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Natolin, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OŚ.6220.59.2016.ŁK.7

158. Budowa hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Emilianów, gm. Radzymin – wariant 1 - Centrum Logistyczne, znak sprawy: WOOŚ-I.4240.1570.2016.OŁN.4

159. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) - produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego, znak: WOŚiR.6220.1.32.2016

160. Budowa hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Emilianów, gm. Radzymin - wariant 2 – Centrum Dystrybucyjne, znak sprawy: WOOŚ-I.4240.1564.2016.OŁN.4

161. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z zapleczem biurowo – administracyjnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Chlebnia, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚ.6220.58.2016.ŁK.7

162. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo– administracyjnymi z towarzszącą infrastrukturą we wsi Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego znak sprawy: OŚ.6220.62.2016.ŁK.8

163. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Pruszkowie ul. Traktowa dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSO.6220.46.2016

164. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Wypędy, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.32.2016.JK(26)

165. Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) -produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego znak sprawy: WOŚIR 6220.1.24.6.2016

166. Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OŚGK.6220.52.2016.JK (5)

167. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: WOŚIR 6220.1.21.6.2016

168. Budowa hali na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) – produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, znak sprawy: WOŚiR 6220.32.6.2016

169. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą w Pruszkowie ul. Błońska dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OSO.6220.57.2016

170. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: WOŚIR 6220.1.20.6.2016

171. Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołem parkingów we wsi Urzut, gm. Nadarzyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: ROŚ.6220.22.2016.KP

172. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej we wsi Wolica, Gmina Nadarzyn dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: ROŚ.6220.21.2016.KP.9

173. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym wraz z tow. Infrastrukturą w tym zespołami parkingów w Sokołowie, znak sprawy: GK.6220.04.2015

174. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 Mpa zasilającego stację gazową redukcyjno-pomiarową w Sokołowie na terenie gminy Michałowice, znak sprawy: GK.6220.14.2015

175. Budowa i użytkowanie płyty rekultywacyjnej do czyszczenia gleby i ziemi oraz zbieranie odpadów w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.13.2015D.MD

176. Budowa instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w Myszkowie, znak: OK.6220.5.2015D.MD

177. Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w Chorzowie, znak sprawy: OS-6220/35/D/2015/AK

178. Wydobycie, odbiór i przerób odpadów odlewniczych znajdujących się na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, znak sprawy: RU.6220.5.2014

179. Płyta rekultywacyjna oczyszczania gleby i ziemi w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.7.2014D.MD

180. Zabudowa zespołów urządzenia elektrotermicznego z dwutyglowym piecem indukcyjnym 2 x PIT- 500a/ŻL/ST wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Zakładów Mechanicznych w Mikołowie – znak: BGO.6220.15.7.2012.AO

181. Budowa Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych z wdrożeniem innowacyjnej technologii AKPO-VIG (Automatyczne Kompozytowanie Paliw Alternatywnych) w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.34.8.2011/2012

 

 

{slider Uzyskane pozwolenia sektorowe 

Czytaj więcej }

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów w m. Myszków, znak sprawy OE-GO.7245.5.2.2022

2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych miasta st. Warszawa, ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektów usługowych – serwis BMW- zlokalizowanych w Warszawie, znak sprawy WA.ZUZ.6.4210.414.2022.JS

3. Zmiana decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Zabrze, znak sprawy OE-GO.7245.2.71.2022

4. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji warsztatu blacharsko-lakierniczego- Mercedes w m. Poznań, znak sprawy KOS-VII.6225.4.2022

5. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych miasta Katowice, ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektów usługowych – BMW- zlokalizowanych w Piasecznie, znak sprawy WA.ZUZ.6.4210.120.2022.AL

6. Zmiana decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów w m. Koziegłowy, znak sprawy OE-GO.7245.2.88.2022

7. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z eksploatacji instalacji – lakierni – serwis BMW zlokalizowany w Katowicach, znak sprawy KŚ-III.6225.3.2022.EK

8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych miasta Katowice, ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektów usługowych – Mercedes- , zlokalizowanych w Piasecznie, znak sprawy WA.ZUZ.6.4210.631.2021.MSK

9. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych miasta Katowice, ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Katowicach, znak sprawy: GL.ZUZ.2.4210.43.2021.EN

10. Zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w m. Koziegłowy, znak sprawy OSR.6233.5.2021

11. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w m. Sosnowiec, znak sprawy OS-GO.7245.2.5.2020

12. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w m. Gliwice, znak sprawy SR.6233.6.2020

13. Zmiana decyzji dot. wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz ich przetwarzanie , w m. Czerwionka-Leszczyna , znak sprawy
OŚ. 6220.1.2020

14. Zmiana decyzji zezwalającej na prowadzenie przetwarzania odpadów -odzysk odpadów , innych niż niebezpieczne poza instalacją w m. Czerwionka Leszczyny , znak sprawy OŚ.6233.2.2020

15. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Koziegłowy GR.6220.5.2020

16. Zmiana decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów w m. Mikołów , znak sprawy UE.III.6233.5.D.Z/z.2020.MR1

17. Zmiana decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów na terenie Łazy , znak sprawy ROII.6233.32.2020.AMD

18. Pozwolenie wodnoprawne polegające na wprowadzeniu do ziemi za pomocą rowu melioracyjnego oraz kanału retencyjnego wód opadowych i roztopowych , w m. Falenty , znak sprawy WA.ZUZ.5.4210.1.42.2020 PK

19. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wylotami kanalizacji deszczowej oraz na korzystanie w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie do zbiornika wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu w m. Bieruń, znak sprawy GL.ZUZ.2.4210.495.m.2020.MS/RKW-2020-7191

20. Decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji, eksploatowanej na terenie Gdańska , znak sprawy WŚ.-I.6225.10.2020

21. Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego, polegającego na zarurowaniu odcinka rowu oraz na likwidację fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej, znak sprawy: GL.ZUZ.1.4210.56.2020.DR

22. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Tychach, znak sprawy: IKO.6232.3.28.14.2020.EO,

23. Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznej lakierni w m. Koziegłowy, znak sprawy OSR.6224.1.2019

24. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznej lakierni w m. Koziegłowy, znak sprawy OSR.6224.4.2019

25. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji odlewów z żeliwa w m. Ogrodzieniec, znak sprawy ROII.6224.6.2019.EDG

26. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w m. Świętochłowicach, znak sprawy OS.GO.7245.2.51.2019

27. Zezwolenie na zbieranie odpadów w m. Zabrze, znak sprawy OS-GO.7245.2.68.2019

28. Zmiana decyzji dot. zbierania odpadów w m. Gliwice, znak sprawy SR.6233.29.2019

29. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Świętochłowicach , znak sprawy OS.GO.7245.2.18.2019

30. Zezwolenie na zbieranie odpadów w Sosnowcu , znak sprawy OS-I.6233.1.2019.MP

31. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego, likwidację istniejącego rowu melioracyjnego, prowadzenie robót w wodach w miejscu występowania wód stojących, w m. Ruda Śląska znak sprawy GL.ZUZ.1.421.229.2019.PW

32. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Gliwicach, znak sprawy: OS-GO.7245.2.64.2019,

33. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Gliwicach, znak sprawy: OS-GO.7245.2.59.2019,

34. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Chorzowie, znak sprawy: UE-III.6233.9.D.Z/z.2019.AK3,

35. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego oraz usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu hal produkcyjno-dystrybucyjno-magazynowych, zlokalizowanych w Gliwicach wylotem kanalizacyjnym, znak sprawy: GL.ZUZ.1.421.571.2019.JPŁ,

36. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych Gminy Raszyn, ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Warszawie, znak sprawy: WA.ZUZ.5.421.3.297.2019.KM,

37. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu salonu samochodowego i warsztatu mechanicznego zlokalizowanych w Poznaniu, znak sprawy: PO.ZUZ.4.421.751.2018.KP,

38. Zezwolenie na zbieranie odpadów w Dąbrowie Górniczej, znak sprawy: WER.6233.3.6.2018.AW

39. Zezwolenie na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Koziegłowy , znak sprawy CZ-OS.GO.7245.57.1.2018

40. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk w m. Łaziska Górne, znak sprawy WOŚ.6233.00011.2018

41. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu podczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków technologicznych oraz bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w serwisie samochodowym i myjni samochodowej zlokalizowanych w Poznaniu, znak sprawy: PO.ZUZ.4.421.209.2018.MF

42. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków: przemysłowych, bytowych, opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i utwardzonych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, oczyszczonych w osadniku, a następnie w separatorze, znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.348.2018.MJW

43. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie myjni pojazdów zlokalizowanej w Piasecznie o składzie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, znak sprawy WA.ZUZ.6.421.1028.2018.KK

44. Zmiana decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów – odzysk poza urządzeniami w m. Myszków, znak sprawy OŚR.6233.18.2017

45. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w Siemianowicach Śląskich, znak: RS.6233.25.2017

46. Zezwolenie na transport odpadów, znak KŚ-IV.6233.18.2017.JK

47. Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w m. Myszków, znak sprawy OS.GO.7221.71.2017

48. Zezwolenie na zbieranie odpadów w Sosnowcu, znak: WGK-ROW.6233.17.2017.DW

49. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami) w Myszkowie, znak sprawy OŚR.6233.18.2017

50. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PPHU Piaseczno Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie myjni pojazdów zlokalizowanej w Piasecznie o składzie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, znak sprawy: OSR.6341.144.2017.MP

51. Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, znak sprawy: WŚ.III.6341.160.2016.IW

52. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (odzysk odpadów) w Myszkowie, znak sprawy: OŚR.6233.36.2016

53. Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację w Gdańsku– SKODA – znak: WŚ-I-6225.16.2016.339911

54. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (mieszanina ścieków technologicznych) pochodzących z terenu Centrum Motoryzacyjnego, zlokalizowanego w Katowicach – BMW-MINI, PEUGEOT- KŚ-III.6341.59.2016.IP

55. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w Gdańsku – WŚ.III.6341.95.2015.IW

56. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji, eksploatowanej na terenie salonu samochodowego i myjni w Falentach – PEUGEOT- znak: WŚ.6224.1.2015.MR

57. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zbieranie odpadów w m. Myszkowie, znak sprawy Cz.OS.GO.7244.19.2014

58. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Falentach, znak: WIŚ-Ś.6341.37.2015.MR

59. Zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów w Chorzowie, znak sprawy: OS-6233/35/D/2015/AK

60. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z obiektu serwisu pojazdów samochodowych MERCEDES w Piasecznie, znak: ŚRL. 6341.108.2014.DR

61. Pozwolenie wodnoprawne na wspólne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w dwóch myjniach samochodowych marki MERCEDES oraz PEUGEOT zlokalizowanych w Falentach, znak: WŚ.6341.202.2014.MWL
62. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Sosnowcu, znak sprawy: WEG-RSK.6233.39.2014.EM,

63. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Myszkowie, znak sprawy: Cz.OS.GO.7221.33.2014

64. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych w zakładzie zlokalizowanym w Myszkowie, znak sprawy: Cz.OS.GO.7244.011.2014

65. Zezwolenie na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbieranie odpadów na terenie Zakładu w miejscowości Konotopa, znak sprawy: PŚ-IV.7244.2.2014.PS

66. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych w Warszawie – BMW – znak: OŚ-III-W.6341.251.2014.MBA

67. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji znajdującej się na terenie zakładu zlokalizowanego w Falentach – PEUGOT- znak: WŚ.6220.18.2014.AO

68. Zmiana decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Poznaniu, znak sprawy: OS-II.6221.98.2014


69. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w Warszawie – BMW, znak: OŚ-II-WE-BG/7642/22/10788/05

70. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni pojazdów marki MERCEDES w Poznaniu, znak: OS.I.6341.3.47.2013

71. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Katowicach, znak sprawy: KŚ-IV.6221.14.2013.AM

72. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Poznaniu, znak sprawy: OS-III.6221.63.2013


73. Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami dla Przedsiębiorstwa Przerobu Odpadów w Myszkowie, znak sprawy: OŚR.6233.10.2012

74. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Katowicach, znak sprawy: KŚ-IV.6221.25.2012.JK

75. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zlokalizowanej w Poznaniu – MERCEDES, znak: OS-II.6225.1.2012

76. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z instalacji w salonie samochodowym z serwisem i infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach –- PEUGOT – KŚ.-III.6225.9.2012.MC

77. Zezwolenie na zbieranie opadów w miejscowości Konotopa, znak sprawy: OŚ.6233.35.2011

78. Pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza z instalacji emitującej lotne związki organiczne znajdującej się na terenie zaplecza samochodowego AUDI w Gdańsku, znak sprawy: WŚ-I.6225.16.2011

 

 

{slider Uzyskane pozwolenia zintegrowane

Czytaj więcej }

1. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w m. Myszków, znak sprawy OS-PZ.722.158.2017

2. Pozwolenie zintegrowane. – instalacja do produkcji pianki poliuretanowej, zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00050.2016

3. Pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00051.2016

 

 

{slider Uzyskane zgody na wydobycie 

Czytaj więcej }

1. Zgoda na wydobywanie odpadów ze zwałowiska w m. Czerwionka-Leszczyny, znak sprawy OS-GO.7241.9.2021

2. Zgoda na wydobywanie odpadów ze zwałowiska w m. Czerwionka-Leszczyny, znak sprawy OS-GO.7241.4.2020

3. Zmiana zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska zlokalizowanego w m. Łaziska Górne, znak sprawy OS.GO.7243.12.2018

4. Zgoda na wydobywanie odpadów ze zwałowiska zlokalizowanego w m. Łaziska Górne, znak sprawy OS.GO.7243.6.2018

{/sliders}


 

Wybrane realizacje


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Emilianowie gm. Radzymin dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: ŚGO.6220.7.7.2017.ES

 
emilanow-003
emilanow-004
emilanow-001
emilanow-002

 


 

1. Eksploatacja instalacji do obróbki metali i instalacji do nakładania powłok na gotowe elementy w m. Radom , znak sprawy OŚR.6220.35.2020.DK
2. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą w Radomiu, znak sprawy: OŚR.6220.34.2019.DK,

AZZ-Radom-23malyplik
AZZ-Radom-3malyplik
AZZ-Radom-19

 

Decyzja środowiskowa dla budowy hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą we wsi Moszna Parcela w gminie Brwinów dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSR.6220.1.2017

koszajec-003
koszajec-002
koszajec-001

 


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Wypędy, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.32.2016.JK(26)

wypedy-003
wypedy-002
wypedy-001

 

 


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki ewidencyjnej nr 843/9 w m. Klaudyn, gmina Stare Babice, znak sprawy ROŚ.6220.8.2017

estrady-002
estrady-001
estrady-003

 


 

1. Decyzja Środowiskowa dla budowy hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzysząca infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.6.2018.ŁK.7,
2. Decyzja Środowiskowa dla budowy dla budowy obiektu mostowego nad rzeką w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.50.2018.ŁK.8

adamow-3
adamow-2
adamow-1

 

 


 

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji, eksploatowanej na terenie salonu samochodowego i myjni w Falentach – PEUGEOT- znak: WŚ.6224.1.2015.MR
2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Falentach, znak: WIŚ-Ś.6341.37.2015.MR

falenty-001
falenty-003
falenty-002

 


 

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów w m. Myszków, znak sprawy OE-GO.7245.5.2.2022
2. Decyzja środowiskowa dla eksploatacji instalacji składającej się na technologię AKPO (Automatyczne Kompozytowanie Paliw Alternatywnych) w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.10.2020.MD
3. Pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów niebezpiecznych zlokalizowana w Myszkowie OS PZ.7222.158.2017
4. Pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00051.2016

vig-os-002
vig-os-003
vig-os-001