Referencje


 

Wybrane realizacje


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hali z przeznaczeniem na działalność usługowo-produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Emilianowie gm. Radzymin dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: ŚGO.6220.7.7.2017.ES

 
emilanow-003
emilanow-004
emilanow-001
emilanow-002

 


 

1. Eksploatacja instalacji do obróbki metali i instalacji do nakładania powłok na gotowe elementy w m. Radom , znak sprawy OŚR.6220.35.2020.DK
2. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą w Radomiu, znak sprawy: OŚR.6220.34.2019.DK,

AZZ-Radom-23malyplik
AZZ-Radom-3malyplik
AZZ-Radom-19

 

Decyzja środowiskowa dla budowy hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą we wsi Moszna Parcela w gminie Brwinów dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSR.6220.1.2017

koszajec-003
koszajec-002
koszajec-001

 


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Wypędy, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.32.2016.JK(26)

wypedy-003
wypedy-002
wypedy-001

 

 


 

Decyzja Środowiskowa dla budowy hal magazynowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki ewidencyjnej nr 843/9 w m. Klaudyn, gmina Stare Babice, znak sprawy ROŚ.6220.8.2017

estrady-002
estrady-001
estrady-003

 


 

1. Decyzja Środowiskowa dla budowy hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzysząca infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.6.2018.ŁK.7,
2. Decyzja Środowiskowa dla budowy dla budowy obiektu mostowego nad rzeką w Adamowie, znak sprawy: OŚ.6220.50.2018.ŁK.8

adamow-3
adamow-2
adamow-1

 

 


 

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji, eksploatowanej na terenie salonu samochodowego i myjni w Falentach – PEUGEOT- znak: WŚ.6224.1.2015.MR
2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Falentach, znak: WIŚ-Ś.6341.37.2015.MR

falenty-001
falenty-003
falenty-002

 


 

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów w m. Myszków, znak sprawy OE-GO.7245.5.2.2022
2. Decyzja środowiskowa dla eksploatacji instalacji składającej się na technologię AKPO (Automatyczne Kompozytowanie Paliw Alternatywnych) w m. Myszków, znak sprawy OK.6220.10.2020.MD
3. Pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów niebezpiecznych zlokalizowana w Myszkowie OS PZ.7222.158.2017
4. Pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00051.2016

vig-os-002
vig-os-003
vig-os-001