Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

II. Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

 1. Pozwolenia zintegrowane
  Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Dz.U.2014.1169).
 2. Pozwolenia sektorowe
  1. Z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.u.2017.519 t.j.)
   1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – w przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji (o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne)
  2. Z ustawy prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j.)
   1. Pozwolenia wodnoprawne
  3. Z ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j.):
   1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
   2. Zezwolenie na zbieranie odpadów,
   3. Zezwolenie na transport odpadów.

wypełniane papiery na teczce