Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Świadczymy usługi, które w możliwie najbardziej kompleksowy sposób pozwalają na realizację inwestycji różnego rodzaju, które w znaczny sposób wpływać mogą na środowisko. Zazwyczaj do ich przeprowadzenia konieczne będzie uzyskanie różnego rodzaju decyzji, pozwoleń czy opracowanie sprawozdań środowiskowych. Pracujemy rzetelnie i, przede wszystkim, w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska. Do potrzeb naszych Partnerów biznesowych podchodzimy zawsze indywidualnie, dokładnie określając, jakiego rodzaju formalności należy będzie przygotować.

 

I. Decyzje środowiskowe

 1. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 2. Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  1. Kwalifikacje zamierzonej działalności znajdują się w art. 2 oraz art. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.71 t.j.)
  2. Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.353 t.j.) decyzję uzyskuje się m. in. przed:
   • decyzją o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
   • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
   • zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów i zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Uwaga!
Spełniamy wymagania dla autorów Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawarte w art. 74a ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisku (Dz.U.2016.353 t.j.).

droga w parku